• Etusivu
 • >>
 • Ongelmapelaaminen nettikasinoilla

Ongelmapelaaminen nettikasinoilla

Nora Nieminen

Viimeksi päivitetty 31.8.2023

Bonusetu

Suomessa ongelmapelaamista yritetään ehkäistä nettikasinoita ja uhkapelaamista koskevalla lailla, joka on yksi Euroopan tiukimmista. Ongelmapelaamista ja sen haittoja pyritään ehkäisemään vastuullisella pelitoiminnalla, johon kuuluvat pelaamisen ikärajavalvonta, rahapeliongelmaisista huolehtiminen ja markkinointirajoitusten noudattaminen. Laki ei kuitenkaan estä suomalaisia pelaamasta Suomen ulkopuolella rekisteröidyillä nettikasinoilla. 

Suomalaiset ovat Euroopan ja jopa koko maailman mittakaavassa eniten pelaavien kansojen joukossa. Nettikasinoiden suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja koronapandemialla oli suosion kasvuun oma vaikutuksensa. Valitettavasti myös ongelmapelaaminen on lisääntynyt viime vuosina. 

Nykyisin nettikasinoilla pelaamisesta puhutaan entistä avoimemmin ja sen ansiosta myös ongelmapelaaminen on helpompi havaita. Vastuulliset nettikasinot eivät ole ummistaneet silmiään ongelmapelaamiselta vaan taistelevat omalta osaltaan kaikin tavoin sitä vastaan.

Nettikasinot tarjoavat usein paljon tietoa koskien ongelmapelaamista sekä runsaasti erilaisia työkaluja oman pelaamisen hallintaan. Apua saa myös kasinon asiakaspalvelusta, josta pelaaja ohjataan aiheeseen koulutetulle asiakaspalvelijalle.

Mutta mitä on ongelmapelaaminen, miten sen voi tunnistaa ja mitä keinoja pelaajalla itsellään tai nettikasinoilla on ongelmapelaamisen vähentämiseksi? Tässä artikkelissa perehdymme tarkemmin muun muassa näihin asioihin.

Mitä tarkoittaa ongelmapelaaminen?

Ongelmapelaaminen tarkoittaa rahan- tai ajankäytöltään liiallista pelaamista, joka vaikuttaa pelaajaan, hänen läheisiinsä ja muuhun sosiaaliseen ympäristöön kielteisesti.

Ongelmapelaamista on vaikea määritellä sillä se vaihtelee yksilöittäin. Pelaaminen on haitallista silloin, kun se vaikuttaa kielteisesti talouteen ja suoriutumiseen työelämässä tai opinnoissa ja kun kielteisiä vaikutuksia esiintyy myös psyykkisessä ja jopa fyysisessä terveydessä.

Yleisintä ongelmapelaaminen on 18-34-vuotiailla miehillä, mutta ongelmapelaamista esiintyy silti kaiken ikäisillä ja kaikissa sosiaaliryhmissä. Yli 124 000 suomalaista kärsii ongelmapelaamisesta ja jopa yli 700 000 suomalaisella on peliongelmasta kärsivä läheinen.

Pahimmillaan ongelmapelaajasta voi tulla peliriippuvainen. Tämä tarkoittaa toiminnallista riippuvuutta eli ludomaniaa, jonka olennaisin piirre on pakonomainen ja toistuva rahapelaaminen. Riippuvuus jatkuu ja lisääntyy, vaikka pelaaja haluaisi päästä pelaamisesta eroon.

Pelaaminen vie helposti mukanaan ja siksi omaa ongelmapelaamista voi olla vaikeaa tunnistaa. Onneksi tunnistamiseen löytyy muutama hyvä konsti, joita käsittelemme seuraavaksi.

Miten tunnistaa ongelmapelaaminen? 

Ongelmapelaamista voi olla vaikea tunnistaa ja määritellä. Tämä johtuu siitä, että ongelmapelaaminen vaihtelee yksilöittäin, eikä siitä ole yhtä ainoaa yleisesti hyväksyttyä teoriaa. Pelaajat eivät ole samanlaisia ja myös syyt pelaamisen aloittamiseen vaihtelevat. 

Osa pelaajista hakee pelaamisesta jännitystä tai rentoutusta, kun taas toiset pelaavat helpottaakseen yksinäisyyttä. Joku hakee pelaamisesta helpotusta tiukkaan rahatilanteeseen ja toiselle pelaaminen tarkoittaa pakenemista arjen huolista ja murheista.

Vaikka ongelmapelaamisen syyt vaihtelevat suuresti on olemassa tiettyjä merkkejä, joista ongelmapelaaminen on mahdollista tunnistaa. Nämä merkit liittyvät usein kasvaneeseen rahan- ja ajankäyttöön sekä muuttuneisiin sosiaalisiin suhteisiin.     

Seuraavassa luettelemme kymmenen erilaista merkkiä, joiden avulla pelaaja voi tunnistaa ongelmapelaamisen:

 1. Käytät peleihin enemmän aikaa ja rahaa kuin olit suunnitellut.
 2. Pelaamista on vaikea lopettaa, kun olet voitolla.
 3. Läheisesi ovat huomauttaneet sinulle, että pelaat liikaa.
 4. Valehtelet pelaamiseen käyttämästäsi ajasta ja rahamääristä.
 5. Haluat palata pelaamaan heti lopetettuasi.
 6. Pelaaminen vaikuttaa normaaliin elämääsi negatiivisesti.
 7. Pelaamisesta aiheutuu sinulle taloudellisia haittoja ja ongelmia. 
 8. Yrität voittaa häviämäsi rahat takaisin nostamalla panoksia.
 9. Tappiot painavat mieltäsi normaalia pidempään.
 10. Pelaaminen tuottaa sinulle nautinnon sijaan ahdistusta.

Pelaajan kannattaa aina suhtautua vakavasti kaikkiin ongelmapelaamisen merkkeihin. Pelaamisesta voi tulla nopeasti ja huomaamatta ongelma. Siksi omaa pelikäyttäytymistä on hyvä tarkkailla aktiivisesti. 

Miten ongelmapelaaminen ja peliriippuvuus syntyvät?

Kaikki mikä tuottaa ihmisille mielihyvää voi periaatteessa aiheuttaa riippuvuutta, joka jaetaan pääsääntöisesti kahteen ryhmään. Näitä ovat keholliset ja henkiset riippuvuudet. Fysiologisesta näkökulmasta tarkasteltuna mielihyvähormoni dopamiini aiheuttaa riippuvuustilojen synnyn, johon myös peliriippuvuus kuuluu. Dopamiini vaikuttaa ihmisiin piristävästi ja saa janoamaan esimerkiksi pelaamisesta saatua mielihyvää enemmän ja enemmän. 

Ongelmapelaamisen ja sen myötä peliriippuvuuden syntyyn voivat vaikuttaa myös monet muut asiat kuten geenitekijät, henkilön oma persoonallisuus sekä halu ottaa riskejä. Myös vaativa elämäntilanne sekä erilaiset mielen häiriöt voivat altistaa ongelmapelaamiselle.

Euroopassa peliriippuvuudesta käytetään ensisijaisesti Maailman terveysjärjestön tautiluokitusta, jonka mukaan psykiatrinen pelaamishäiriö luokitellaan käytös- ja hillitsemishäiriöihin kuuluvaksi pelihimoksi. Tautiluokituksen kriteereitä ovat muun muassa seuraavat tekijät:

 • Pelaamisjaksoja on vähintään kaksi vuodessa.
 • Henkilöllä on voimakkaasta tarpeesta johtuva kyvyttömyys lopettaa pelaamista.
 • Pelaamiseen ja peliympäristöön liittyvät mielikuvat hallitsevat henkilön ajattelua.  

Omaa alttiutta peliongelmiin kannattaa siis aina tarkastella rehellisesti ja hyödyntää erilaisia nettikasinoiden tarjoamia keinoja ehkäistä ongelmapelaamista.

Mitä keinoja pelaajalla on ehkäistä ongelmapelaamista?

Ongelmapelaamisen ehkäisemiseksi nettikasinot tarjoavat runsaasti erilaisia tapoja, joilla pelaajan on mahdollista seurata ja kontrolloida omaa pelaamistaan. Kasinopelit tuovat arkeen mukavasti jännitystä, mutta pahimmassa tapauksessa ne voivat aiheuttaa vakavaa riippuvuutta. 

Pelatessa on siis järkevää muistaa vastuullisen pelaamisen säännöt ja määrittää pelaamiselle itselleen sopivat rajat. Lisäksi kannattaa huolehtia, että pelaamiseen käytetty aika pysyy kohtuullisena, ei aiheuta taloudellista harmia eikä pelaaminen määritä elämän muita osa-alueita. 

Ennen pelaamisen aloittamista kannattaa tutustua muun muassa seuraaviin nettikasinoiden tarjoamiin työkaluihin, joiden avulla ongelmapelaamista voi itse ennaltaehkäistä.

 1. Talletusraja päivä-, viikko- tai kuukausitasolla.
 2. Aikarajoitus, jonka avulla voi määritellä kasinolla vietettävän maksimiajan.
 3. Kierrätysraja, joka pitää huolen siitä, ettei pelaaja pelaa jo voittamiaan rahoja.
 4. Tappioraja, jolla pelaaja määrittää summan, jonka voi hävitä kasinolle.
 5. Pelimuistutus, joka muistuttaa pelaamiseen käytetystä ajasta esimerkiksi 15, 30 tai 60 minuutin välein.  
 6. Rahansiirto historia, jonka avulla pelaaja voi nähdä kaikki pelitilille talletetut ja nostetut varat. 
 7. Pelitilin jäädyttäminen hetkellisesti tai pysyvästi.

Useat turvalliset ja vastuulliset nettikasinot tarjoavat pelaajilleen myös mahdollisuuden tehdä itsearviointitesti, jonka avulla voi selvittää oman suhteensa pelaamiseen. 

Miten kasinot toimivat ongelmapelaamisen vähentämiseksi?

Nettikasinot ottavat nykypäivänä vastuullisen pelaamisen ja ongelmapelaamisen ehkäisyn hyvin vakavasti. Nettikasinoiden pelilisenssit velvoittavat kasinoita toimimaan vastuullisten linjausten mukaan, joten tämä on kaikkien Suomen ulkopuolella toimivien ns. ilman lisenssiä toimivien nettikasinoiden agendalla.

Kasinosivustolta on löydyttävä muun muassa ”vastuullinen pelaaminen” osio ja tarpeeksi pelaamista rajoittavia työkaluja. Lisäksi asiakaspalvelijoiden tulee olla koulutettuja tunnistamaan ongelmapelaaminen. Suurimmilla nettikasinolla on nykyisin jopa erikseen vastuulliseen pelaamiseen tiimit, jotka kehittävät uusia toimintatapoja ongelmapelaamisen ehkäisemiseksi. 

Vastuulliset nettikasinot myös seuraavat ja analysoivat pelaajien pelikäytöstä aktiivisesti. Jos pelaajan pelikäytös hälyttää voi kasino ottaa pelitilin tarkempaan tarkasteluun ja tarvittaessa ottaa yhteyttä myös pelaajaan. Nettikasinoiden sivuilta löytyy usein myös yhteystiedot ulkopuolisiin avuntarjoajiin, joista saa apua ongelmapelaamiseen. 

Mistä voi saada apua ongelmapelaamiseen?

Nettikasinot tarjoavat aina apua ongelmapelaamiseen asiakaspalvelunsa kautta. Suomessa apua ongelmapelaamiseen on tarjolla monipuolisesti ja erilaisia kanavia avun saamiseksi on useita. Apua voi hakea monista tukijärjestöistä, vertaistukiryhmistä ja tietysti myös omilta läheisiltään. Suomessa peliongelmien kanssa auttavat esimerkiksi Peluuri ja Päihdelinkki, jotka tarjoavat apua puhelimitse, chatissa ja tukiryhmien avulla.

Peliongelmaa hoidetaan Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluissa. Näitä ovat sosiaalitoimistot, perusterveydenhuolto, päihde- ja mielenterveyspalvelut, psykiatrian poliklinikat sekä kriisikeskukset. Hoitomuodot vaihtelevat aina tarpeen mukaan ja niitä ovat esimerkiksi yksilö- ja ryhmäkuntoutus, katkaisuhoito, vertaistukiryhmät tai chat-keskusteluapu.

Yhteenveto – mitä vastuullinen pelaaminen nettikasinoilla tarkoittaa?

Vastuullinen pelaaminen nettikasinoilla tarkoittaa oman pelaamisen hallintaa, jotta pelaaminen ei pääse riistäytymään käsistä. Kun kyseessä on pelaaminen oikealla rahalla on erityisen tärkeää, että niin pelaaja kuin myös kasino toimivat vastuullisesti.

Kaikki vastuulliset ja luotettavat nettikasinot tarjoavat pelaajilleen erilaisia työkaluja pelaamisen hallintaan. Näitä ovat muun muassa itsearvointikaavakkeet, talletus-, aika- ja tappiorajat sekä erilaiset pelitauot ja estot. Pelitili on myös mahdollista sulkea pysyvästi. Vastuullinen toiminta nettikasinolta auttaa myös tulevaisuudessa kasinon asiakashankintaan sillä maine on nettikasinoille kaikki kaikessa.

Jos pelaaminen aiheuttaa haasteita ja ongelmia taloudellisesti tai ihmissuhteiden ja terveyden kanssa on aina syytä hakea apua. Nettikasinoiden asiakaspalvelu tarjoaa apua ongelmapelaamisen tunnistamiseen ja Suomessa apua voi hakea erilaisista tukijärjestöistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Vaikka valtaosa suomalaisista pelaakin nettikasinopelejä viihdetasolla, on riskitasolla pelaavia väestöstä silti jopa yli 400 000. Ongelmapelaamisen tunnistaminen varhaisessa vaiheessa on erityisen tärkeää, jotta sen kehittyminen peliriippuvuudeksi on mahdollista estää. Avun hakeminen ongelmapelaamiseen kertoo vahvuudesta eikä sitä tarvitse hävetä. 

Parhaimmillaan rahapelien pelaaminen on hauska ja viihdyttävä harrastus, joka tarjoaa mahdollisuuden nauttia upeista pelikokemuksista ja voitoista. Pelaamisen tulisi tuottaa iloa ja juuri siksi on tärkeää kiinnittää huomiota pelaamiseen käytettyyn aikaan ja siihen, ettei se määritä elämän muita osa-alueita.

Nora Nieminen

Kuulun Bonusedun ydinporukkaan ja tuotan lukijoidemme iloksi monipuolista materiaalia nettikasinoiden peleistä, maksumenetelmistä ja bonuksista. Käyn aktiivisesti tutustumassa uusien kasinoiden toimintaan ja kirjoitan Bonusetuun paljon esittelyitä uutuuskasinoiden palveluista. Hyvä nettikasino on monen tekijän summa!

Uusimmat blogit

Kirjoittaja

Kimmo /

Päivämäärä

08.07.24

Lakiehdotus Suomen rahapelilisenssistä lausuntokierrokselle

Lakiehdotus Suomen rahapelilisenssistä lausuntokierrokselle

Suomessa on puhuttu Veikkauksen monopolin purkamisesta ja lisenssijärjestelmään siirtymisestä jo muutaman vuoden ajan, mutta vasta hiljattain asian eteen on tehty konkreettisia toimia. Petteri Orpon hallitus …

Kirjoittaja

Kimmo /

Päivämäärä

03.07.24

Uudet lisätyt kasinot Bonusedussa

Uudet lisätyt kasinot Bonusedussa

Bonusetu on bongannut markkinoilta jälleen uusia mielenkiintoisia nettikasinoita, jotka toivottavat meidät suomalaispelaajat tervetulleeksi. Uutuuksissa on monia rekisteröintivapaita pelipaikkoja, mutta myös perinteisiä nettikasinoita, jotka tarjoilevat tuttuja …

Kirjoittaja

Kimmo /

Päivämäärä

19.06.24

Jalkapallon EM-kisat 2024

Jalkapallon EM-kisat 2024

Jalkapallon EM-kisat pelataan 14. kesäkuuta – 14. heinäkuuta 2024 välisenä aikana 10:ssä eri kaupungissa Saksassa. Finaaliottelua jännitetään Berliinin Olympiastadionilla, joka vetää sisäänsä peräti 70 000 katsojaa. …

Kirjoittaja

Kimmo /

Päivämäärä

06.06.24

Kauan odotettu Immortal Romance 2 on julkaistu

Kauan odotettu Immortal Romance 2 on julkaistu

Immortal Romance on yksi nettikasinoiden pelatuimmista kolikkopeleistä, joka on koreillut suosituimpien slottien listalla jo vuodesta 2011 lähtien. Nyt vihdoin yli 10 vuoden odotuksen jälkeen tälle …

Lunasta 200 ilmaiskierrosta ja osallistu kesäskaban 1000€ palkintopotin jahtiin

Bonusetu ja Buran Casino tarjoavat upean kesäkilpailun, jossa pääset jahtaamaan 1000€ palkintopottia peräti 200 ilmaiskierroksella! Lue lisää ja osallistu ilmaiskierroskilpailuun kilpailusivullamme!

OSALLISTU TÄSTÄ!