Vastuullinen pelaaminen

Tommi Korhonen

Viimeksi päivitetty 29.10.2023

Vastuullinen pelaaminen on tärkeä aihe, joka koskettaa kaikkia, jotka nauttivat peleistä – olipa kyse sitten kasinopeleistä, videopeleistä, urheiluvedonlyönnistä tai mistä tahansa muusta pelimuodosta.

Vastuullinen pelaaminen tarkoittaa omien rajojen tunnistamista ja niiden rajoissa pysymistä. Pelaamisen tulee olla mukavaa ja jännittävää ajanvietettä, eikä muuttua pakonomaiseksi. Ja vastuullinen pelaaminen tarkoittaa sitä, että pelaaminen pysyy pelaajan asettaman budjetin sekä ajankäytön rajoissa eikä aiheuta ongelmia.

Vastuullisen pelaamisen merkitys ja noudattaminen auttaa meitä nauttimaan peleistä pitkällä aikavälillä, viihtymään niiden parissa, ja välttämään peliriippuvuuden aiheuttamia ongelmia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi niin talouteen kuin terveyteen sekä sosiaalisiin suhteisiin.

Vastuullinen pelaaminen ei ole vain pelaajien vastuulla, vaan myös pelialan yritysten on tehtävä osansa auttaakseen pelaajia pelaamaan vastuullisesti. Nettikasinot ja vedonlyöntisivustot ovat avainasemassa vastuullisen pelaamisen tukemisessa. Heidän vastuullaan on tarjota turvallinen ja reilu peliympäristö sekä tarjota työkaluja, kuten panostusrajoituksia ja itsearviointitestejä. Myös pelaajien informointi peliriippuvuuden riskeistä ja siitä, miten tunnistaa mahdolliset ongelmat, on tärkeä osa heidän rooliaan. Näistä seikoista johtuen on tärkeätä valita turvallinen nettikasino.

Tämä Bonusedun sivu tarjoaa sinulle tietoa vastuullisesta pelaamisesta ja sen merkityksestä, sekä tietoa mahdollisissa ongelmatilanteissa avun hankkimiseen.

Vastuullinen pelaaminen, vastuullinen ja luotettava nainen

Mitä on vastuullinen pelaaminen?

Vastuullinen pelaaminen on pelaamisen hallintaa siten, ettei se aiheuta haittaa elämänlaadullesi tai taloudelliselle tilanteellesi. Se tarkoittaa sitä, että pelaat ainoastaan sen verran kuin sinulla on varaa hävitä ja olet tietoinen ja ymmärrät riskit, joita pelaamiseen liittyy.

Vastuullinen pelaaminen pitää sisällään seuraavat periaatteet:

 1. Pelaaminen on viihtymistä, ei ansaintakeinoa tai tapaa paeta elämän todellisia ongelmia.
 2. Asetat etukäteen realistiset rajat siitä, kuinka paljon aikaa ja rahaa käytät pelaamiseen.
 3. Et pelaa jos olet stressaantunut, surullinen, masentunut tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
 4. Pelaamisen lopettaminen ei aiheuta ahdistusta.

On tärkeää muistaa, että vastuullinen pelaaminen ei tarkoita peliriippuvuuden poissulkemista. Kaikki pelaajat, riippumatta siitä kuinka vastuullisesti he pelaavat, voivat olla vaarassa kehittää ongelman. Siksi on tärkeää olla tietoinen peliriippuvuuden merkeistä ja tietää, milloin ja mistä hakea apua.

Mitä on peliriippuvuus?

Mitä on peliriippuvuus?

Peliriippuvuus, myös nimeltään uhkapeliriippuvuus, on vakava mielenterveysongelma, joka vaikuttaa sekä yksilön että hänen läheistensä elämään. Se on riippuvuustila, jossa henkilö menettää hallinnan pelaamiseensa ja jatkaa pelaamista huolimatta sen aiheuttamista kielteisistä seurauksista.

Peliriippuvuuden merkit ja oireet voivat vaihdella yksilöittäin, mutta ne saattavat sisältää seuraavia:

 1. Jatkuva tarve pelata yhä suuremmilla panoksilla saavuttaakseen saman jännityksen tason.
 2. Epäonnistuneet yritykset vähentää tai lopettaa pelaaminen.
 3. Ahdistuneisuus tai levottomuus, jos yrittää lopettaa pelaamisen.
 4. Suuri osa ajasta kuluu pelaamiseen tai sen suunnitteluun.
 5. Pelaaminen jatkuu, vaikka se aiheuttaisi taloudellisia tai henkilökohtaisia ongelmia.

On tärkeää tietää, että peliriippuvuus on diagnosoitu sairaus, johon on saatavilla ammatillista apua. Ensimmäinen askel on tunnistaa ongelma ja hakea tukea. Jos koet, että pelaamisesta on tullut ongelma, tai olet huolissasi läheisesi pelaamisesta, on olemassa monia järjestöjä ja tukiryhmiä, jotka voivat auttaa.

Peliriippuvuus on ongelma, joka koskettaa monia ihmisiä ympäri maailmaa. Arviot vaihtelevat eri tutkimusten välillä, mutta yleisesti ottaen on arvioitu, että noin 2-3% väestöstä kokee jonkinasteisia ongelmia pelaamisensa kanssa. On tärkeää huomata, että peliriippuvuus voi koskettaa ketä tahansa – se ei rajoitu mihinkään tiettyyn ikä-, sukupuoli- tai sosioekonomiseen ryhmään. Vaikka peliriippuvuus voi tuntua yksilölliseltä ongelmalta, sillä on myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia, mukaan lukien terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kuormitus sekä perheiden ja yhteisöjen sisäiset ongelmat.

Kuinka tunnistaa merkit peliriippuvuudesta?

Peliriippuvuus saattaa alkaa huomaamatta ja muodostua vähitellen, jolloin sen tunnistaminen ajoissa voi olla haastavaa. Seuraavat merkit saattavat viitata siihen, että pelaaminen on muuttunut ongelmaksi:

 1. Lisääntynyt pelaamisen määrä: Pelaaja viettää yhä enemmän aikaa peleissä, ja se alkaa vaikuttaa hänen muihin elämänsä osa-alueisiin, kuten työhön, kouluun tai perhe-elämään.
 2. Rahankäytön hallinnan menetys: Pelaaja käyttää enemmän rahaa peleihin kuin hänellä on varaa. Tämä voi johtaa taloudellisiin ongelmiin, velkaantumiseen ja muihin taloudellisiin vaikeuksiin.
 3. Negatiiviset tunteet ja mielialan muutokset: Pelaaminen voi aiheuttaa stressiä, ahdistusta ja masennusta. Pelaaja saattaa myös tuntea syyllisyyttä ja häpeää pelaamisestaan.
 4. Pelaamisesta kieltäytyminen tai vähättely: Pelaaja saattaa kieltää ongelmansa tai vähätellä pelaamisen vaikutuksia hänen elämäänsä. Hän saattaa myös piilotella pelaamistaan muilta.
 5. Pelaaminen pakokeinona: Pelaaja käyttää pelaamista keinona paeta todellisuutta, kohdata elämän haasteita tai hallita negatiivisia tunteita.

Mikäli huomaat itsessäsi tai läheisessäsi näitä merkkejä, voi olla aika hakea apua. Muista, että apua on saatavilla ja peliriippuvuudesta on mahdollista päästä irti. Vastuullinen pelaaminen on tärkeää, ja se on yksi ensimmäisistä askeleista peliriippuvuuden ehkäisyssä.

Miten välttää peliriippuvuus?

On tärkeää ymmärtää, että peliriippuvuus ei ole merkki heikkoudesta tai puutteellisesta itsekurista. Se on kliininen häiriö, joka voi iskeä keneen tahansa, riippumatta taustasta, koulutustasosta tai sosioekonomisesta asemasta. Peliriippuvuus on sairaus, joka vaikuttaa sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen, ja se voi vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun.

Peliriippuvuuden välttämiseksi on tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat:

 1. Aseta pelirajat: Määritä etukäteen, kuinka paljon aikaa ja rahaa olet valmis käyttämään pelaamiseen. Monet nettikasinot tarjoavat työkaluja, joiden avulla voit asettaa itsellesi rajat.
 2. Pidä taukoja: Pelaamisen tulisi olla vain yksi harrastus muiden joukossa. Tauot pelaamisesta auttavat sinua pitämään pelaamisen hallinnassa.
 3. Tunne pelit: Ymmärrä, miten erilaiset pelit toimivat ja mitkä ovat niiden riskit. Tietoisuus pelin säännöistä ja toimintaperiaatteista voi auttaa sinua pelaamaan vastuullisemmin.
 4. Ymmärrä, että tappiot ovat osa pelaamista: Älä koskaan yritä ”takaisinmaksaa” tappioitasi pelaamalla enemmän. Tämä voi johtaa kierreeseen, jossa pelaat yhä enemmän menetysten kattamiseksi.
 5. Älä pelaa alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena: Päihteet voivat hämärtää arviointikykyäsi ja saada sinut tekemään huonoja päätöksiä.
 6. Älä pelaa, jos olet stressaantunut tai surullinen: Pelaaminen ei ole terveellinen tapa käsitellä negatiivisia tunteita tai haasteita elämässäsi.
 7. Hakeudu tuen piiriin, jos koet ongelmia: Jos huomaat, että pelaaminen vaikuttaa elämääsi negatiivisesti tai tunnet olosi onnettomaksi sen vuoksi, älä epäröi pyytää apua. On monia tahoja, jotka tarjoavat tukea ja apua pelaamiseen liittyvissä ongelmissa.

Muista, että vastuullinen pelaaminen tarkoittaa sitä, että pelaaminen pysyy hauskana ja nautinnollisena, eikä siitä tule ongelmaa sinulle tai läheisillesi.

Miten pelialan yritykset tukevat vastuullista pelaamista?

Vastuullisen pelaamisen periaatteiden tukeminen on olennainen osa pelialan yritysten toimintaa. Monet yritykset ovat sitoutuneet tarjoamaan turvallisen ja vastuullisen peliympäristön, ja ne ovat kehittäneet useita strategioita ja työkaluja tukemaan tätä tavoitetta. Vastuullisen pelaamisen edellytysten ja työkalujen tarjoaminen on myös olennainen osa lisensoitujen pelisivustojen toimintaa, jota valvotaan lisenssien myöntäjien toimesta.

 1. Itsearviointityökalut: Monet pelialan yritykset tarjoavat itsearviointityökaluja, jotka auttavat pelaajia tunnistamaan mahdolliset peliongelmat. Nämä työkalut voivat sisältää kyselyjä ja testejä, jotka auttavat pelaajia arvioimaan omaa pelaamistaan ja tunnistamaan mahdollisia riskejä.
 2. Pelirajoitukset: Pelaajille tarjotaan mahdollisuus asettaa omia pelirajoituksiaan. Nämä voivat olla päivittäisiä, viikoittaisia tai kuukausittaisia rajoituksia siitä, kuinka paljon rahaa tai aikaa voi käyttää pelaamiseen.
 3. Itse-estotyökalut: Jotkut yritykset tarjoavat pelaajille mahdollisuuden itse sulkea pelitilinsä määräajaksi tai pysyvästi. Tämä voi olla hyödyllinen työkalu niille, jotka kokevat, että heidän pelaamisensa on riistäytynyt käsistä.
 4. Tiedotus ja koulutus: Pelialan yritykset investoivat paljon resursseja pelaamiseen liittyvän tiedon ja koulutuksen tarjoamiseen. Tämä voi sisältää tiedotusta pelien säännöistä ja todennäköisyyksistä, vinkkejä vastuulliseen pelaamiseen, ja tietoa siitä, mistä saa apua peliongelmiin.
 5. Yhteistyö peliongelmia käsittelevien organisaatioiden kanssa: Monet pelialan yritykset tekevät yhteistyötä erilaisten järjestöjen ja tukiryhmien kanssa, jotka tarjoavat apua ja tukea peliongelmista kärsiville.

Pelialan yritykset ymmärtävät, että niiden menestys on pitkällä aikavälillä riippuvainen siitä, että pelaajat pelaavat vastuullisesti ja turvallisesti. Tämän vuoksi ne jatkavat työtään peliongelmien ehkäisyssä ja vastuullisen pelaamisen edistämisessä.

Apua ja tukea peliriippuvuuden hoitoon

Jos tunnet, että sinulla tai läheiselläsi on ongelmia peliriippuvuuden kanssa, on olemassa useita paikkoja, joista voit saada apua. Alla on listattu joitain näistä palveluista:

 • GambleAware: GambleAware on hyvä resurssi, joka tarjoaa tukea ja tietoa turvallisempaan pelaamiseen sekä auttaa peliongelmista kärsiviä henkilöitä. Voit vierailla GambleAwaren verkkosivuilla saadaksesi lisätietoja: https://www.begambleaware.org/
 • Terveyspalvelut: Voit kääntyä oman terveyskeskuksen, opiskeluterveydenhuollon tai työterveyshuollon puoleen. He voivat ohjata sinut eteenpäin tarvittaviin palveluihin.
 • A-klinikka ja kunnan päihde- ja mielenterveyspalvelut: Heillä on laaja kokemus peliongelmien hoidosta ja voivat tarjota apua: https://a-klinikkasaatio.fi/.
 • Peluurin auttava puhelin ja nettikeskustelu: Voit soittaa Peluurin auttavaan puhelimeen tai käyttää nettikeskustelua, jos tarvitset ulkopuolista apua. Peluurin kotisivuilta löydät myös lisätietoja erilaisista hoitomuodoista: https://www.peluuri.fi/.
 • Peliklinikka: Peliklinikka tarjoaa asiantuntijapalveluita peliriippuvuuden hoitoon: https://peliklinikka.fi/.
 • Pelirajaton-toiminta ja Nimettömät pelurit GA: Nämä järjestöt tarjoavat vertaistukea peliongelmaisten tueksi: https://pelirajaton.fi/.
 • Taloudellinen apu: Jos peliriippuvuus on aiheuttanut taloudellisia ongelmia, voit hakea apua esimerkiksi oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnasta tai Takuusäätiöstä. Myös seurakuntasi diakoniatyöntekijät voivat tarjota apua.
 • Kantamo: Kantamo tarjoaa vertaistuellista Minnesota-hoitoa päihde- ja peliriippuvaisille. Palveluun sisältyy ilmainen puhelinaika, jolloin voit keskustella tilanteestasi rauhassa.

Muista, että avun hakeminen on jo ensimmäinen askel kohti muutosta. Jokaisella on omat keinonsa saavuttaa tavoitteensa, ja usein terapiassa keskustellaan esimerkiksi siitä, mikä on ensimmäinen askel kohti pelaamattomuutta. Jos sinä tai joku läheinen tarvitsee apua peliriippuvuuteen, ota rohkeasti yhteyttä näihin palveluihin. He ovat valmiita auttamaan.

Yhteenveto vastuullisesta pelaamisesta:

Vastuullinen pelaaminen korostaa pelaajien terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta, sekä pelaajien oman talouden hallintaa, ja turhien riskien välttämistä pelaamisen kontekstissa. Se sisältää peliajan hallinnan, rahallisen vastuullisuuden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja pelaamiseen liittyvän tiedon sekä käytännön ja taloudellisen osaamisen hallinitaa. Pelaajien tulisi asettaa rajoja peliajalleen, pitää kiinni taloudellisesta budjetistaan ja ylläpitää tasapainoa pelaamisen ja muun elämän välillä. Tietoisuus rahapelaamisen ikärajoista, pelien sisällöistä sekä ongelmapelaamisen merkeistä on tärkeää. Vastuullinen pelaaminen on yhteinen vastuu pelaajille, pelialan toimijoille, vanhemmille ja yhteiskunnalle, ja sen edistämiseen tarvitaan tiedotusta, koulutusta ja sääntelyä. Vastuullinen pelaaminen luo positiivista ja kestävää pelikulttuuria, jossa pelaajat voivat nauttia peleistä terveellisellä ja turvallisella tavalla. Vastuullinen pelaaminen sekä siihen liittyvät työkalut ja sidosryhmät tarjoavat apua ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä hoitoon.

Vastuullinen pelaaminen - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Vastuullinen pelaaminen tarkoittaa pelaamista terveellisellä, hallitulla ja turvallisella tavalla. Se korostaa pelaajien terveyttä, hyvinvointia ja pelitietoisuutta.

Vastuullinen pelaaminen auttaa ehkäisemään haitallisia vaikutuksia pelaamiseen liittyen, kuten peliriippuvuutta, taloudellisia ongelmia ja sosiaalisia haittoja. Se edistää pelaajien terveitä pelitottumuksia ja hyvinvointia.

Voit hallita peliaikaasi asettamalla itsellesi rajoja ja aikatauluja pelaamiselle. Pidä mielessä tasapaino muiden tärkeiden elämänalueiden, kuten työn, opiskelun, sosiaalisen elämän ja liikunnan, kanssa.

Rahallinen vastuullisuus tarkoittaa budjetin asettamista pelaamiselle ja sen noudattamista. Älä koskaan käytä enempää rahaa pelaamiseen kuin mitä sinulla on varaa menettää, ja vältä lainaamasta rahaa pelaamiseen.

Sosiaalinen hyvinvointi liittyy pelaamisen yhteydessä muihin ihmisiin ja yhteisöihin. Pidä huolta omasta ja muiden hyvinvoinnista, kunnioita muita pelaajia ja noudata pelien sääntöjä sekä eettisiä normeja.

Jos huomaat pelaavasi liikaa tai koet haitallisia vaikutuksia pelaamisesta, ota yhteyttä ammattilaisiin tai peliriippuvuuden tukipalveluihin. He voivat tarjota sinulle tukea ja ohjausta pelaamisen hallintaan.

Vastuullinen pelaaminen on yhteinen vastuu pelaajille, pelialan toimijoille, vanhemmille ja yhteiskunnalle. Pelaajien tulee ottaa vastuu omasta pelaamisestaan, pelialan toimijoiden tulee tarjota turvallisia peliympäristöjä ja tietoa, vanhempien tulee ohjata ja tukea lapsiaan pelaamiseen liittyvissä asioissa, ja yhteiskunnan tulee edistää vastuullista pelikulttuuria.

Tommi Korhonen

Löydät sivustoltamme paljon kirjoittamaani materiaalia liittyen nettikasinoihin, kasinobonuksiin, peleihin ja rahansiirtoihin. Itse suosin blackjackin kaltaisia klassikkopelejä, mutta myös vauhdikkaat kolikkopelit ovat vuosien varrella käyneet tutuiksi!

Lunasta 20 ilmaiskierrosta ilman talletusta!

Aloita kasinokokemuksesi syöttämällä sähköpostiosoitteesi ja tilaamalla parhaat kasinotarjoukset sähköpostiisi. Samalla saat 20 ilmaiskierrosta ilman euronkaan talletusta huippusuositulle NetBetille! Voit perua uutiskirjeen tilauksen milloin vain.